Regulamin korzystania z placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

„Apartamenty Wieleń”

ul. Wczasowa 32c 64,234 Wieleń

 

 • Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3-12
 • Korzystanie z placu zabaw może się odbywać w godzinach od 8:00 do 20:00
 • Dzieci poniżej 12-tu lat muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej ( opiekuna ), która ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i szkody przez nie wyrządzone
 • Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt
 • Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do kosza na śmieci
 • Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych
 • W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest: wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek,  siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i,  huśtanie się na stojąco, wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach, niszczenie roślinności,
 • Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, jak i mieszkającym poza ośrodkiem „ Apartamenty Wieleń”
 • Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
 • Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją
 • Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.
 • Należy natychmiast zgłaszać do Opiekunowi ośrodka „ Apartamenty Wieleń ” zauważone usterki, uszkodzenia itp.
 • Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

 

TELEFONY ALARMOWE:

Straż Pożarna:  998, Policja: 997, Pogotowie ratunkowe: 999,  Ogólny / Alarmowy:  112

Opiekun ośrodka Apartamenty Wieleń: 882 032 488