Regulamin – warunki pobytu i rezerwacji

Regulamin – warunki pobytu i rezerwacji

 

 1. Rezerwacji dokonujemy telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia wybranego terminu, podając imię i nazwisko, termin pobytu, ilość osób
 2. Osoby przebywające na terenie kompleksu Apartamenty Wieleń zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i PPOŻ a także przepisów i rozporządzeń dotyczących stanu epidemiologicznego zgodnie  z bieżącymi rozporządzeniami i zaleceniami.
 3. Osoby przebywające na terenie ośrodka ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz osób pozostających pod ich opieką.
 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub zjawisk zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających na terenie kompleksu należy niezwłocznie powiadomić osobę reprezentującą właściciela a także całkowicie powstrzymać się od użytkowania celem zapewnienia bezpieczeństwa aż do usunięcia usterki lub ustąpienia niekorzystnego zjawiska.
 5. W okresie pandemii na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby dokonujące najmu.
 6. Goście są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie używania  grill-a a także po jego użyciu. Należy dochować szczególnej staranności celem uniknięcia zaprószenia ognia w sąsiedztwie apartamentu i na terenie otaczającym. Węgiel powinien dopalać się do końca a resztki popiołu należy wrzucać do metalowego pojemnika specjalnie do tego przygotowanego i wskazanego przez obsługę ośrodka. W sytuacji konieczności szybkiego wygaszania żaru należy robić to stopniowo, z zachowaniem ostrożności.
  Celem bezpieczeństwa każdy domek wyposażony jest w gaśnicę.

  Bezwzględnie zabrania się wyrzucania żaru lub popiołu na jakiekolwiek podłoże na terenie ośrodka.
  Nie zastosowanie się do powyższego skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy z wynajmującym.
 1. Wymagamy wpłaty zaliczki  wartości 600 zł.  w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia rezerwacji.
  Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 1. W przypadku nie otrzymania wpłaty w terminie 3 dni wstępna rezerwacja zostaje anulowana.
 2. Pozostała należność za cały pobyt i opłata klimatyczna dla gminy (1,5 zł od osoby za każdy dzień) regulowana jest w dniu przyjazdu gotówką przy zameldowaniu.
 3. Dodatkowa osoba w domku 50zł. (doba) po wcześniejszym uzgodnieniu przy rezerwacji.
 4. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania w ramach kaucji kwoty 200zł. która zostanie pobrana w chwili  zameldowania i rozliczona w momencie wymeldowania. Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku niestwierdzenia żadnych uszkodzeń lub braków w wyposażeniu domku.
 5. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 6. Pobyt rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy do 10:00 ostatniego  dnia (nie ma możliwości przedłużenia). W razie nie opuszczenia domku/apartamentu  do godziny 10:00, zostanie naliczona opłata za kolejną dobę bez możliwości jej wykorzystania.
 7. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka.
 8. Prosimy powiadomić właściciela ośrodka o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Ze względu na swój mały, kameralny charakter, również w trosce o bezpieczeństwo i spokojny wypoczynek prosimy o nie zapraszanie gości  spoza ośrodka – ośrodek przeznaczony jest wyłącznie dla naszych gości.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie ośrodka i placu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice i opiekunowie. Zabrania się gry w piłkę na terenie obiektu.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe, pieniądze itp. 
 12. Liczba osób mogących przebywać w domku i na terenie obiektu jest ograniczona do podanej w trakcie rezerwacji.
 13. Teren ośrodka jest stale monitorowany i ogrodzony.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach drewnianych obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA  papierosów, używania jakichkolwiek urządzeń niestanowiących wyposażenia pomieszczeń.
 15. Przed wyjściem z domku/apartamentu  należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia elektryczne: np. lokówki, suszarki do włosów, ładowarki do komórki, golarki, komputery itp.
 16. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00.
 17. Możliwość korzystania ze sprzętu wodnego oraz pomostu dopuszcza się od godziny 9:00 do 19:00
 18. Do każdego domku przynależy jedno bezpłatne, niestrzeżone miejsce parkingowe na terenie obiektu.
  W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość parkowania dodatkowego pojazdu na terenie posesji po wcześniejszym uzgodnieniu  przy rezerwacji.
 1. Zachowanie Gości i osób na terenie obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu i  wypoczynku innych Gości.
 2. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy ani wpłaconego zadatku w razie nie dotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji.
 3. Zmiana terminu przyjazdu na późniejszy lub wyjazdu na wcześniejszy nie stanowi    podstawy do zmniejszenia ceny za pierwotnie zadeklarowany przez Gościa okres pobytu.
 4. Korzystanie ze sprzętu wodnego (łódka, kajak, rower wodny, SUP) możliwe jest po ówczesnej rezerwacji u obsługi ośrodka, tak aby każdy miał możliwość skorzystania.
 5. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu oraz spożywaniem go w trakcie
 6. Sprzęt pływający wydaje i odbiera zawsze obsługa ośrodka, pomiędzy godziną 9:00 – 19:00, a za wszelkie uszkodzenia odpowiada osoba z niego korzystająca.
 7. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dot. jakości usług, Goście proszeni są o zgłoszenie ich nie później niż dobę od chwili zameldowania. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu, gazu, wody. Domki/pokoje w trakcie pobytu Gości nie są sprzątane.
 8. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie. Uzupełnieniem regulaminu jest cennik określający opłaty za zakwaterowanie. 

Właściciel ośrodka „ Apartamenty Wieleń” S.C.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest:

Apartamenty Wieleń S.C.

Ul. Poznańska 86A

62-080 Lusowo

 

Dane osobowe:

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania

Właściciel ośrodka „ Apartamenty Wieleń” S.C.